Processos

Bullit de les planxes: El bullit és el primer pas del procés. Les planxes, apilades en fardos, es bullen dues vegades. Amb això s'aconsegueix netejar el suro, extreure les substàncies hidrosolubles, augmentar el seu gruix, reduir la seva densitat i fer que el suro sigui més suau i elàstic.

Repòs: després del bullit s'inicia una fase de repòs amb la finalitat de aplanar les planxes, afavorint que el suro obtingui la consistència necessària per a la seva transformació en taps.

Selecció de planxes i tall: les vores de les planxes es preparen i retallen abans de procedir a una avaluació inicial manual. Les planxes són separades per classes en funció de la seva qualitat i es llesquen a tires.

Picat del suro i assecat: el perforat de les llesques de suro es porta a terme amb una gúbia, obtenint així un tap cilíndric amb les dimensions desitjades. A continuació es procedeix a l'assecat per estabilitzar els taps fins a arribar al nivell òptim d'humitat.

Rectificació dimensional: després del picat s'inicia la rectificació, que servirà per obtenir les dimensions finals prèviament especificades i per regularitzar la superfície del tap.

Selecció de taps: aquesta operació es porta a terme per separar els taps en classes diferenciades a través de màquines de selecció automàtiques i també mitjançant una selecció manual.

Rentat de taps: la fase de rentat consisteix en netejar la pols i desinfectar-los. Després es procedeix a l'assecat per obtenir un rendiment òptim del tap al segellat.

Marcatge: aquesta operació es realitza seguint les indicacions del client per imprimir text i / o logotip en la superfície del tap. El sistema de marcatge pot ser per impressió a tinta o foc.

Tractament de superfície: Els taps de suro són tractats amb una barreja de silicona i parafina per facilitar la introducció i extracció del tap al coll de l'ampolla, i millorar l'aïllament.

Embalatge: Transcorregut el temps necessari per a la completa reticulació del suavitzant, els taps s'envasen en bosses de mil unitats que se sotmeten al buit i es condicionen amb anhídrid sulfurós.

Transport: Les comandes nacionals i internacionals es lliuren a l'adreça facilitada pel client. Imperial Cork es fa responsable de tot el procés de lliurament, tràmits administratius, processos duaners i gestions, proporcionant la màxima comoditat als clients 

procesos imperial cork

fabricacion imperial cork1

fabricacion imperial cork2

fabricacion imperial cork3